AGROMED

4. Mediteranski poljoprivredni forum

AGROSOLARI U MEDITERANSKOJ POLJOPRIVREDI

Pozdravni govori direktora Centra za europske i globalizacijske studije prof.dr.sc. Anđelka Milardovića i voditelja Agromeda dr.sc. Vedrana Obućine
Pozdravni govor gradonačelnika Šibenika Željka Burića
Pozdravni govor Šibensko-kninskog župana dr.sc. Marka Jelića
Pozdravni govor predstavnika Ministarstva poljoprivrede
Predavanje, prof.dr.sc. Marko Karoglan s Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 

  1. AGROSOLARI U HRVATSKOJ

Panelisti:

Marko Družetić, Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Stefania Skender, prof, Direktorica Sektora za privlačenje privatnog kapitala i poticaja iz EU fondova

Dr.sc. Marko Jelić, Šibensko-kninski župan

Teo Rakočević, MBA, MBI, predsjednik uprave i glavni izvršni direktor

 

  1. PREDNOSTI I NEDOSTACI AGROSOLARA

Panelisti:

Edo Jerkić, magistar inženjer elektrotehnike, Predsjednik Stručnog vijeća tvrtke za tehnološke inovacije u području obnovljivih izvora energije

Toni Batel, struč. spec. ing. agronomije, Direktor Sektora za agrosolarne projekte i inovacije u poljoprivredi

Milan Škara, Solar Projekt

Prof. dr.sc. Mato Mišković, Sveučilište u Dubrovniku

Scroll to Top
Scroll to Top