1. AGROMED

Mediteranski poljoprivredni forum
Split, Cornaro hotel, 14. 5. 2021.

Ciljevi foruma

 • Mediteranski poljoprivredni forum je mjesto artikuliranja prijedloga javnih poljoprivrednih politika u sklopu nove društvene paradigme.
 • Poseban naglasak je na mediteranskoj poljoprivrednoj politici odnosno na konceptu samo održivosti i samodostatnosti u proizvodnji hrane.
 • Predstavljanje i promoviranje autohtone mediteranske poljoprivredne proizvodnje (poljoprivreda RH).
 • Mediteranski poljoprivredni forum je mjesto promocije mediteranskih poljoprivrednih proizvoda.
 • Forum će promovirati mediteransku kulturu svakodnevnog življenja.
 • Forum će promovirati mediteransku sastavnicu hrvatskog kulturnog identiteta.
 • Forum je utemeljen u rujnu 2020. kao okosnica nove društvene paradigme.
 • Poljoprivreda utemeljena na samo održivosti, kružnoj ekonomiji i bio-eko-proizvodnji je strateška djelatnost nove društvene paradigme.
 • Suvremeni izazovi, klimatske promjene, pandemije,ekonomske krize ukazuju s kojim se sve izazovima susreće poljoprivreda.
 • Proizvodnja hrane u čitavoj Europskoj uniji pa tako i u Hrvatskoj treba biti ekonomski i ekološki prilagođena Europskom zelenom planu (European Green Deal) te Ciljevima održivog razvoja (SDGs 2030).
 • Mediteranski poljoprivredni forum naglasak stavlja na poljoprivredne simbole Mediterana: grožđe, vino, smokva, maslina, maslinovo ulje,  i sl., ali i ribarstvo te specifičnu stočarsku proizvodnju .

Određenje

Koncept

 • Mediteranski poljoprivredni forum podržava Europski zeleni plan (European Green Deal) i Ciljeve održivog razvoja (SDGs 2030).
 • Mediteranski poljoprivredni forum je mjesto stručno-znanstvenih rasprava.
 • Ideje, prijedlozi i zaključci Foruma su okosnice novih poljoprivrednih politika zasnovanih na ideji samo održivosti i samodostatnosti.
 • Ideja samo održivosti i samodostatnosti je utemeljena u konceptu mediteranske poljoprivredne kulture, mediteranskog načina življenja i mediteranskog načina prehrane.
 • Mediteranski poljoprivredni forum polazi od pretpostavke kulture Mediterana, ali s posebnim naglaskom na poljoprivredne kulture. Fokus je na semiotici prostora koji se referira na Hrvatsku, Mediteran, ali i cijelu EU.
 • Forum se održava u Splitu kao središtu hrvatskog dijela Mediterana.
 • Mediteranski poljoprivredni forum je mjesto susreta teorije i prakse u području poljoprivrede. Hrvatski, ali i poljoprivrednici iz drugih zemalja, imaju mogućnosti predstaviti proizvode odnosno mediteranske poljoprivredne kulture, ali i proizvodne posebnosti mediteranske poljoprivrede.

U globalnom društvu rizika, znatno obilježenom pandemijom COVID-19, ističe se potreba nove društvene paradigme. Među politikama koje ju određuju nalazi se i (samo)održiva poljoprivredna politika. Kao jedna od važnih sastavnica na razini makro regija ističe se mediteranska poljoprivredna politika. Ona će se promicati i proučavati kroz Mediteranski poljoprivredni forum (AGROMED).

Identitet i samoodrživost

Paneli

1.Mediteranski identitet i poljoprivreda


Panel je posvećen zajedničkom identitetu sjeverne i južne obale Mediterana, jedinstvenom stilu života, viziji mediteranskog građanstva. Mediteran je nastao kao posljedica raznolikih povijesnih razmjena, kulturnih osobitosti, zajedničkih životnih stilova i mijenjajućih regionalnih interesa. U tom kultiviranom krajobrazu odražava se zajednička eko-regija, sa svojim pod regionalnim specifičnostima, otkuda proizlazi i ideja za potrebom samo održivosti mediteranskog poljoprivrednog područja, kroz koherentnu mediteransku poljoprivrednu politiku, koja je u zaostatku za svjetskim standardima. Pandemija je ukazala na značaj ovog izazova.

2.Hrvatska kao dio Mediterana

Panel propituje ulogu Hrvatske u sveopćoj mediteranskoj budućnosti, posebice u poljoprivrednoj politici. Ovaj panel propituje ulogu Hrvatske onkraj samog sredozemnog identiteta, prema realnim i održivim politikama i usmjerenjima prema mediteranskom području, većoj integriranosti u mediteranske asocijacije, sposobnostima i dodanoj vrijednosti Hrvatske u tom kontekstu, a posebice po pitanju poljoprivredne i ribolovne održivosti, pokreta otočnih i priobalnih samoodrživih specifičnosti, konteksta gastronomije i turističke djelatnosti povezane s poljoprivredom i razvoja jedinstvenih sredozemnih proizvoda, temeljeno na povijesnom iskustvo hrvatske sredozemne mikroregije.
3. Izazovi hrvatskog mediteranskog agrara


Panel je posvećen zajedničkom identitetu sjeverne i južne obale Mediterana, jedinstvenom stilu života, viziji mediteranskog građanstva. Mediteran je nastao kao posljedica raznolikih povijesnih razmjena, kulturnih osobitosti, zajedničkih životnih stilova i mijenjajućih regionalnih interesa. U tom kultiviranom krajobrazu odražava se zajednička eko-regija, sa svojim pod regionalnim specifičnostima, otkuda proizlazi i ideja za potrebom samo održivosti mediteranskog poljoprivrednog područja, kroz koherentnu mediteransku poljoprivrednu politiku, koja je u zaostatku za svjetskim standardima. Pandemija je ukazala na značaj ovog izazova.

Obrazovne i znanstvene institucije

Europski parlament i Europska komisija

Ministarstvo poljoprivrede

Hrvatska mreža za ruralni razvoj

Kompanije HGK Hrvatska poljoprivredna komora

Županije

LEADER mreža Hrvatske

Hrvatski sabor Odbor za poljoprivredu

Poljoprivrednici

Europska mreža za ruralni razvoj

AGROMED
Mreža institucija i aktera

Sponzori i partneri

Scroll to Top