4. mediteranski poljoprivredni forum AGROMED

Agrosolari u mediteranskoj poljoprivredi

14.5.2024., 10h, Gradska knjižnica „Juraj Šižgorić“, Šibenik

U organizaciji Instituta za europske, globalizacijske studije, Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske, Grada Šibenika i Šibensko - kninske županije

Koncept Foruma

 • Mediteranski poljoprivredni forum podržava Europski zeleni plan (European Green Deal) i Ciljeve održivog razvoja (SDGs 2030)
 • Mediteranski poljoprivredni forum mjesto je stručno-znanstvenih rasprava
 • Ideje, prijedlozi i zaključci Foruma okosnice su novih poljoprivrednih politika zasnovanih na ideji samoodrživosti i samodostatnosti
 • Ideja samoodrživosti i samodostatnosti utemeljena je u konceptu mediteranske poljoprivredne kulture, mediteranskog načina življenja i mediteranskog načina prehrane
 • Mediteranski poljoprivredni forum polazi od pretpostavke kulture Mediterana, ali s posebnim naglaskom na poljoprivredne kulture. Fokus je na semiotici prostora koji se referira na Hrvatsku, Mediteran, ali i cijelu EU
 • Forum se održava u Šibeniku, gradu hrvatskog dijela Mediterana
 • Mediteranski poljoprivredni forum mjesto je susreta teorije i prakse u području poljoprivrede. Hrvatski, ali i poljoprivrednici iz drugih zemalja, imaju mogućnosti predstaviti proizvode, odnosno mediteranske poljoprivredne kulture, ali i proizvodne posebnosti mediteranske poljoprivrede

Određenje

 • Forum je utemeljen u rujnu 2020. kao okosnica nove društvene paradigme
 • Poljoprivreda utemeljena na samoodrživosti, kružnoj ekonomiji i bio-eko-proizvodnji je strateška djelatnost nove društvene paradigme
 • Suvremeni izazovi, klimatske promjene, pandemije, ekonomske krize ukazuju s kojim se sve izazovima susreće poljoprivreda
 • Proizvodnja hrane u čitavoj Europskoj uniji pa tako i u Hrvatskoj treba biti ekonomski i ekološki prilagođena Europskom zelenom planu (European Green Deal) te Ciljevima održivog razvoja (SDGs 2030)
 • Mediteranski poljoprivredni forum naglasak stavlja na poljoprivredne simbole Mediterana: grožđe, vino, smokva, maslina, maslinovo ulje, i sl., ali i ribarstvo te specifičnu stočarsku proizvodnju

Ciljevi foruma

 • Mediteranski poljoprivredni forum podržava Europski zeleni plan (European Green Deal) i Ciljeve održivog razvoja (SDGs 2030)
 • Mediteranski poljoprivredni forum mjesto je stručno-znanstvenih rasprava
 • Ideje, prijedlozi i zaključci Foruma okosnice su novih poljoprivrednih politika zasnovanih na ideji samoodrživosti i samodostatnosti
 • Ideja samoodrživosti i samodostatnosti utemeljena je u konceptu mediteranske poljoprivredne kulture, mediteranskog načina življenja i mediteranskog načina prehrane
 • Mediteranski poljoprivredni forum polazi od pretpostavke kulture Mediterana, ali s posebnim naglaskom na poljoprivredne kulture. Fokus je na semiotici prostora koji se referira na Hrvatsku, Mediteran, ali i cijelu EU
 • Forum se održava u Šibeniku, gradu hrvatskog dijela Mediterana
 • Mediteranski poljoprivredni forum mjesto je susreta teorije i prakse u području poljoprivrede. Hrvatski, ali i poljoprivrednici iz drugih zemalja, imaju mogućnosti predstaviti proizvode, odnosno mediteranske poljoprivredne kulture, ali i proizvodne posebnosti mediteranske poljoprivrede

Identitet i samoodrživost

 • U globalnom društvu rizika, znatno obilježenom pandemijom COVID-19, ističe se potreba nove društvene paradigme
 • Među politikama koje ju određuju nalazi se i (samo)održiva poljoprivredna politika
 • Kao jedna od važnih sastavnica na razini makro regija ističe se mediteranska poljoprivredna politika. Ona će se promicati i proučavati kroz Mediteranski poljoprivredni forum (AGROMED)

Dva panela
Foruma

Prvi panel

AGROSOLARI U HRVATSKOJ

Hrvatska je jedna od 10 zemalja EU koje su se odlučile za primjenu agrosolarnih elektrana u poljoprivredi. Hrvatska je postala dio zajednice zemalja koje ulažu značajan napor u razvoj agrosolara i na taj način učinkovito povezuje dva glavna sektora društva i gospodarstva – poljoprivredu i energetiku. Na ovom panelu istražujemo zakonske okvire i praktičnu primjenu agrosolara, uvjete korištenja i značaj akvasolarnih elektrana.

Drugi panel

PREDNOSTI I NEDOSTACI AGROSOLARA

Fotonaponski sustavi potpuno su smisleni na krovovima, kao i na drugim površinama, dokle god ne ulaze u koliziju s njima i ne ugrožavaju njihovu primarnu upotrebu. Na ovom panelu progovaramo o prednostima ovog načina korištenja energije, osobito u vidu dvostrukog korištenja poljoprivredne površine, zaštite nasada od nepovoljnih vremenskih prilika. Progovaramo i o izazovima i nedostacima agrosolarnih elektrana.

Vedran Obućina, voditelj Foruma

Opis Mediteranskog poljoprivrednog foruma

Republika Hrvatska je prepoznala vrijednosti agrosolarnih elektrana te je omogućila njihovo postavljanje na sve poljoprivredne površine pod trajnim nasadima koje su upisane u evidenciju uporabe poljoprivrednog zemljišta (ARKOD).

Agrosolari, koji se nazivaju i agrosunčane ili agrosolarne elektrane, su koncept proizvodnje energije uz istovremenu proizvodnju hrane na istom poljoprivrednom zemljištu. Važno je da solarni moduli u ovakvoj kombiniranoj proizvodnji pružaju zaštitu nasada od vremenskih nepogoda i drugih stresova poput intenzivnog sunčevog zračenja, izrazito visokih temperatura, udara vjetra, obilnih pljuskova, tuče i mraza.

Naši partneri i sponzori

Šibensko-kninska županija
Grad Šibenik

4. AGROMED

Sudjelujte besplatno na Forumu

Sudjelujte besplatno na Agromediteranskom forumu!

Scroll to Top