1. AGROMED

Mediteranski poljoprivredni forum
Split, Cornaro hotel, 2. 7. 2021.

Ministarstvo poljoprivrede je suorganizator Foruma

Ciljevi foruma

 • Mediteranski poljoprivredni forum je mjesto artikuliranja prijedloga javnih poljoprivrednih politika u sklopu nove društvene paradigme.
 • Poseban naglasak je na mediteranskoj poljoprivrednoj politici odnosno na konceptu samo održivosti i samodostatnosti u proizvodnji hrane.
 • Predstavljanje i promoviranje autohtone mediteranske poljoprivredne proizvodnje (poljoprivreda RH).
 • Mediteranski poljoprivredni forum je mjesto promocije mediteranskih poljoprivrednih proizvoda.
 • Forum će promovirati mediteransku kulturu svakodnevnog življenja.
 • Forum će promovirati mediteransku sastavnicu hrvatskog kulturnog identiteta.
 • Forum je utemeljen u rujnu 2020. kao okosnica nove društvene paradigme.
 • Poljoprivreda utemeljena na samo održivosti, kružnoj ekonomiji i bio-eko-proizvodnji je strateška djelatnost nove društvene paradigme.
 • Suvremeni izazovi, klimatske promjene, pandemije,ekonomske krize ukazuju s kojim se sve izazovima susreće poljoprivreda.
 • Proizvodnja hrane u čitavoj Europskoj uniji pa tako i u Hrvatskoj treba biti ekonomski i ekološki prilagođena Europskom zelenom planu (European Green Deal) te Ciljevima održivog razvoja (SDGs 2030).
 • Mediteranski poljoprivredni forum naglasak stavlja na poljoprivredne simbole Mediterana: grožđe, vino, smokva, maslina, maslinovo ulje,  i sl., ali i ribarstvo te specifičnu stočarsku proizvodnju .

Određenje

Koncept

 • Mediteranski poljoprivredni forum podržava Europski zeleni plan (European Green Deal) i Ciljeve održivog razvoja (SDGs 2030).
 • Mediteranski poljoprivredni forum je mjesto stručno-znanstvenih rasprava.
 • Ideje, prijedlozi i zaključci Foruma su okosnice novih poljoprivrednih politika zasnovanih na ideji samo održivosti i samodostatnosti.
 • Ideja samo održivosti i samodostatnosti je utemeljena u konceptu mediteranske poljoprivredne kulture, mediteranskog načina življenja i mediteranskog načina prehrane.
 • Mediteranski poljoprivredni forum polazi od pretpostavke kulture Mediterana, ali s posebnim naglaskom na poljoprivredne kulture. Fokus je na semiotici prostora koji se referira na Hrvatsku, Mediteran, ali i cijelu EU.
 • Forum se održava u Splitu kao središtu hrvatskog dijela Mediterana.
 • Mediteranski poljoprivredni forum je mjesto susreta teorije i prakse u području poljoprivrede. Hrvatski, ali i poljoprivrednici iz drugih zemalja, imaju mogućnosti predstaviti proizvode odnosno mediteranske poljoprivredne kulture, ali i proizvodne posebnosti mediteranske poljoprivrede.

U globalnom društvu rizika, znatno obilježenom pandemijom COVID-19, ističe se potreba nove društvene paradigme. Među politikama koje ju određuju nalazi se i (samo)održiva poljoprivredna politika. Kao jedna od važnih sastavnica na razini makro regija ističe se mediteranska poljoprivredna politika. Ona će se promicati i proučavati kroz Mediteranski poljoprivredni forum (AGROMED).

Identitet i samoodrživost

Paneli

1.Mediteran – zajednički prostor življenja

Sredozemlje je rodilo jezike, religije,filozofske sustave i znanstvene discipline koje su njegovale civilizacije u regiji tijekom povijesti. Predstavljalo je privilegirano područje gdje su kulture naroda Bliskog istoka, Sjeverne Afrike i Južne Europe ulazile u doticaj, miješale se i spajale. Ovaj panel raspravlja institucionalni pristup kroz poglede Unije za Mediteran, UN-a i drugih međunarodnih organizacija prema Mediteranu kao sjecištu i eko-regiji koja pripada zajedničkoj budućnosti tri kontinenta.
2.Mediteranski identitet i poljoprivreda

Panel je posvećen zajedničkom identitetu sjeverne i južne obale Mediterana, jedinstvenom stilu života, viziji mediteranskog građanstva.Mediteran je nastao kao posljedica raznolikih povijesnih razmjena, kulturnih osobitosti, zajedničkih životnih stilova i mijenjajućih regionalnih interesa. U tom kultiviranom krajobrazu odražava se zajednička eko-regija, sa svojim pod regionalnim specifičnostima, otkuda proizlazi i ideja za potrebom samo održivosti mediteranskog poljoprivrednog područja.
3.Brendiranje hrvatskog mediterana kroz gastronomiju i poljoprivredne proizvode

Panel propitkuje ulogu hrvatskog Mediterana u sveopćoj mediteranskoj budućnosti po pitanju poljoprivredne proizvodnje,povezanosti s gastronomijom i turističkom ponudom i stanje poljoprivrednih brendova ,te važnost poljoprivrede u hrvatskoj mediteranskoj mikroregiji kroz povijest kao oblik učenja i izbjegavanja grešaka u budućnosti. Raspravlja o važnosti edukacije kao alata za poboljšanje stanja u ovom sektoru.
4. Izazovi hrvatskog mediteranskog agrara

Panel je orijentiran na probleme koji se javljaju kod poljoprivredne proizvodnje na hrvatskom području Mediterana. Zemljišna politika, pitanje gospodarenja vodom, nedovoljno razvijena svijest o udruživanju proizvođača, depopulacija ruralnog prostora, prijenos znanja na proizvodnju te pozicija poljoprivrednika u odnosu na druga zanimanja od posebne su važnosti za očuvanje i napredak poljoprivredne proizvodnje na području primorske (mediteranske) Hrvatske. Panel će pokušati usporedbom sa stanjem agrara u drugim mediteranskim zemljama i njihovim iskustvima, dati odgovore koja su najizraženiji specifični nedostaci i prijedlozi njihovog rješavanja u narednom periodu.

Obrazovne i znanstvene institucije

Europski parlament i Europska komisija

Ministarstvo poljoprivrede

Hrvatska mreža za ruralni razvoj

Kompanije HGK Hrvatska poljoprivredna komora

Županije

LEADER mreža Hrvatske

Hrvatski sabor Odbor za poljoprivredu

Poljoprivrednici

Europska mreža za ruralni razvoj

AGROMED
Mreža institucija i aktera

Program

Moderatori Foruma:

Tomislav Cerovec (HRT)

Dr. sc. Marita Brčić Kuljiš, izv. prof. (FFST / Sveučilište u Splitu)

8.45 – 9.30 Registracija

9.30 – 10.15  Otvorenje Foruma i pozdravni govori

 • Dr. sc Anđelko Milardović, Institut za europske i globalizacijske studije
 • Vedran Obućina, voditelj AGROMED-a
 • Dr. sc. Leo Gracin, studij Mediteranske poljoprivrede 
 • Gospodin Blaženko Boban, župan  Splitsko-dalmatinske županije
 • Prof.dr.sc. Ivica Puljak , gradonačelnik Splita
 • Dr. sc. Dragan Kovačević, Hrvatska gospodarska komora 
 • Predstavnica/predstavnik Hrvatske udruge poslodavaca (TBC) 
 • Dr.sc. Darja Sokolić, ravnateljica, Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu (HAPIH)
 • Gospođa  Sunčana Glavak, zastupnica u Europskom parlamentu (Group of European Peoples Party) 
 • Gospođa Marijana Petir, predsjednica Odbora za poljoprivredu, Hrvatski sabor
 • Dr. sc. Dragan Ljutić, rektor Sveučilišta u Splitu

10.15 – 10.45 uvodno predavanje

Gđa. Sunčana Glavak, Europska pučka stranka/EPP

Obilježja europske mediteranske poljoprivredne politike

Gospođa Marijana Petir, predsjednica Odbora za poljoprivredu, Hrvatski sabor

Deklaracija o Alpe-Adria-Dunav području slobodnom od GMO-a


10.45 – 12.00 Prvi panel

Mediteran – zajednički prostor življenja

Moderator: g. Tomislav Cerovec

 • Bianca Laskovics, Organizacije za prehranu i poljoprivredu (FAO) na Mediteranu
 • Saad Belghazi, Euromed Economists, Maroko
 • Berin Ertürk, organizacija Çiftçi-Sen (Turska)
 • Fadi Adleh, nezavisni istraživač (Sirija)

12.00 – 12. 15 Coffee break


12.15 – 13.30 Drugi panel

Mediteranski identitet i poljoprivreda

Moderatorica: dr. sc. Marita Brčić Kuljiš, izv. prof

 • Andrea Pieroni, Sveučilište gastronomskih znanosti, Italija
 • Andrej Dean, Fortenova grupa, izvršni direktor za poljoprivredu
 • Pablo Cascón Salgado, ataše za ekonomske i trgovinske poslove, Veleposlanstvo Kraljevine Španjolske u Republici Hrvatskoj

14.00 – 15.30 Pauza za ručak


15.30 – 16.45 Treći panel

Brendiranje hrvatskog Mediterana kroz gastronomiju i poljoprivredne proizvode

Moderator: g. Tomislav Cerovec

 • Prof. dr. sc. Božo Skoko, Fakultet političkih znanosti / Millenium promocija, Zagreb
 • Prof. dr. sc. Krunoslav Zmaić, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku
 • Dr. sc. Vedran Poljak, Sveučilište u Splitu
 • Dr. sc. Leo Gracin, Sveučilište u Splitu
 • Gospođa  Žaklina Jurišić, Hrvatska gospodarska komora(HGK)
 • Dr.sc. Zdravko Barać, ravnatelj Uprave za stočarstvo i kvalitetu hrane, Ministarstvo poljoprivrede RH

16.45 – 17. 00 Coffee break


17.00 – 18.15 Četvrti panel

Izazovi hrvatskog mediteranskog agrara

Robert Hadžić (uvodno predavanje)

Moderatorica: dr. sc. Marita Brčić Kuljiš, izv. prof

 • Dr. sc. Branimir Urlić, Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Split
 • g. Vlado Perišin, vinarija Perišin
 • Gospođa Blaženka Mičević, Agrodet

18.15 – 18. 30 Coffee break

18:30 – 19.00 Zatvaranje Foruma


19.00 – 20.00 Predstavljanje knjige „Filozofija vina“ i udruženja „Vino Dalmacije“ te Zajednice maslinara i uljara Hrvatske uz degustaciju vina i maslinovog ulja Splitsko-Dalmatinske Županije

Predstavljači:

 • sc. Marita Brčić Kuljiš, izv. prof.
 • Vedran Obućina
 • Predstavnik udruge Vino Dalmacije
 • Predstavnik Zajednice maslinara i uljara Hrvatske

Napomena:

Moguće su izmjene i dopune Programa.

Moguće je pomicanje termina Foruma prema epidemiološkoj situaciji.

Sponzori i partneri

Scroll to Top