Povijest Foruma

AGROMED

Agromediteranski forum

2021.-2022.

Mreža institucija i aktera

  • Obrazovne i znanstvene institucije
  • Europski parlament i komisija
  • Ministarstvo poljoprivrede
  • Hrvatska mreža za ruralni razvoj
  • Kompanije, HGK i HPK
  • Županije
  • LEADER – mreža Hrvatske
  • Hrvatski sabor, Odbor za poljoprivredu
  • Poljoprivrednici
  • Europska mreža za ruralni razvoj

Protekli Forumi

2021.

PANELI

1. Mediteran – zajednički životni prostor
2. Mediteranski identitet i poljoprivreda
3. Brendiranje hrvatskog Mediterana kroz gastronomiju i
poljoprivredne proizvode
4. Izazovi hrvatske mediteranske poljoprivrede

Završni dokument

2022.

PANELI

1. Deagrarizacija i depopulacija na Mediteranu
2. Politike i rješenja za hrvatski Mediteran suočen s deagrarizacijom i depopulacijom
3. Specifičnosti poljoprivredne proizvodnje na jadranskim otocima i u zaleđu u kontekstu deagrarizacije i depopulacije

Završni dokument

Galerija

Naši medijski partneri

Scroll to Top